HebrewEnglish (UK)

ההתאחדות הוקי קרח לישראל

להירשם לחדשות

 

 

 

ISRAEL TOTO

ISRAEL OLYMPIC

IIHF

To Eli Maaravi from IHFI

לאלי שלנו,

לא הכל תלוי בגיל,
זה בעצם כל התרגיל...
יש ואדם בן עשרים,
יחליט את ידיו להרים,
ולוותר כבר מראש,
ומעצמו דבר לא לדרוש!
יש ואדם בן שישים 
את ידיו לא ירים
ירצה ללמוד עוד דבר חדש,
ויצא אל המרחב ללא חשש!

זה אתה אלי............

ראש לנבחרות ואב לשחקנים

ביום הולדתך

בריאות, אושר והצלחה
מאחלים לך
הנהלת ההתאחדות
חברי ההתאחדות מאמנים ושחקנים

Ice Hockey

עמוד 1 מתוך 45