HebrewEnglish (UK)

To Eli Maaravi from IHFI

לאלי שלנו,

לא הכל תלוי בגיל,
זה בעצם כל התרגיל...
יש ואדם בן עשרים,
יחליט את ידיו להרים,
ולוותר כבר מראש,
ומעצמו דבר לא לדרוש!
יש ואדם בן שישים 
את ידיו לא ירים
ירצה ללמוד עוד דבר חדש,
ויצא אל המרחב ללא חשש!

זה אתה אלי............

ראש לנבחרות ואב לשחקנים

ביום הולדתך

בריאות, אושר והצלחה
מאחלים לך
הנהלת ההתאחדות
חברי ההתאחדות מאמנים ושחקנים

Ice Hockey

החלטת דירקטוריון מתאריך 1 בדצמבר 2018

החלטת דירקטוריון מתאריך 1 בדצמבר 2018
לידיעת מועדוני ההתאחדות
שחקנים והורי שחקנים
 
רק שחקן פעיל, שרשום בקבוצה הרשומה ומשחקת בליגות ההוקי קרח של ההתאחדות, יכול להתמודד על מקום בנבחרת ולהופיע למחנות אימונים.
שחקני הנבחרות הנמצאים באופן רישמי בחו"ל, בהסכם או בטרנספר אין הודעה זו משפיעה על מעמדם.
 

Ice Hockey

New Ice Hockey Season 2018-2019 started

New Ice Hockey season 2018-2019 started in Israel last week with games Senior B( National Division) and Junior A and B leagues. Good luck for the new season to all teams.

Ice Hockey

Page 1 of 19